Author: Irma Gilbert

Irish Terrier-

ข้อมูลพันธุ์ Irish Terrier

สายพันธุ์สุนัขที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้มีอยู่ด้วยกันมากมาย สาเหตุที่เกิดขึ้นมันก็มีด้วยกันอยู่หลากหลายประการไม่ว่าจะเป็นการเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การข้ามสายพันธุ์กันเองระหว่างสุนัข


September 4, 2017 0
Airedale Terrier

ข้อมูลพันธุ์ Airedale Terrier

สุนัขแต่ละสายพันธุ์ย่อมมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งคนที่จะเลือกนำเอาสุนัขมาเลี้ยงเองก็มีอยู่ด้วยกันหลายปัจจัยไม่ใช่แค่เรื่องของความน่ารักเพียงอย่างเดียว


September 4, 2017 0
Wesley terriers

ข้อมูลพันธุ์ Wesley terriers

สุนัขหลายๆ สายพันธุ์ได้รับการพัฒนาผสมผสานกันมาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นสายพันธุ์ใหม่ๆ ที่มีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว อีกสิ่งที่สุนัขสายพันธุ์ใหม่ๆ


September 4, 2017 0
Lakeland Terrier-

ข้อมูลพันธุ์ Lakeland Terrier

บ่อยครั้งที่เราไม่สามารถหาต้นกำเนิดสายพันธุ์ของสุนัขทีแท้จริงได้ว่ามันมาจากตรงส่วนไหนของโลกใบนี้ ทุกอย่างเกิดขึ้นจากการคาดเดาและการอ้างอิงด้วยกันทั้งสิ้น


September 4, 2017 0